Diagnostika těla

Na tomto moderním přístroji provádíme diagnostiku složení Vašeho těla.Technologie měření je unikátní a jedna z nejpřesnějších, které jsou dostupné v současné době na trhu. Používá se přímé měření segmentů (DSM-BIA = světově patentovaná technologie), která využívá 8 dotykových elektrod.Díky své unikátní technologii nepoužívá empirické odhady, ale pracuje s faktickým měřením. Proto pro výsledek měření není důležitý věk, pohlaví ani sportovní aktivita klienta.

Jako jediný přístroj má ve své interpretaci nejen výsledky měření, ale také „normální rozmezí“ naměřených veličin hodnot, ve kterém by se měl měřený klient pohybovat.Přístroj INBODY 230 umožňuje dva stupně měření a to ZÁKLADNÍ nebo KOMPLEXNÍ.

Výsledky ZÁKLADNÍ analýzy InBody 230:

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR- bazální metabolismus)
 • Hodnocení tukové a svalové tkáně
 • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
 • Energetický výdej při pohybových aktivitách

Výsledky KOMPLEXNÍ analýzy InBody 230:

 • Vnitrobuněčná voda, mimobuněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, beztuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • Edém, edém v jednotlivých tělesných částech
 • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC
 • Historie tělesného složení (výsledky 10 testů
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
 • Obvody jednotlivých částí těla: krk, L+P paže, L+P stehno, hrudník, pas, boky

Jak měření probíhá?

Samotné měření trvá asi 30 vteřin.Předchází tomu odstrojení, sundání všech kovových předmětů (pásky, řetízky, náramky).Postavíte se bosýma nohama na přístroj, uchopíte rukojeti a jen chvíli počkáte.

Výsledky jsou Vám pak interpretovány během krátké konzultace (vysvětlení naměřených hodnot), která zabere cca 20 – 30 minut.V rámci konzultace Vám pomůžeme s lepší interpretací výsledků, zjednodušíme jejich pochopení a doporučíme cvičební postupy v souladu s výsledky měření.

Jak se správně na měření připravit?

 • Doporučujeme nejíst a nepít 2,5 – 3 hodiny před měřením
 • Před měřením se nedoporučuje cvičit
 • Před měřením doporučujeme zajít si na toaletu
 • Opakované měření doporučujeme naplánovat ve stejném čase a za stejných podmínek

Kdy se měření nedoporučuje?

 • V době menstruace (mohlo by dojít ke zkreslení výsledku)
 • V těhotenství, zvláště 1. trimestr se měření vůbec nedoporučuje
 • V případě kovových implantátů
 • V případě používání kardiostimulátoru nebo jiné elektronické pomůcky

Měření na přístroji INBODY 230 je ideální opakovat v určitém časovém sledu pro sledování Vašich tréninkových výsledků, pro možnost správného naplánování další sportovní aktivity nebo úpravy jídelníčku.Přístroj INBODY Vám umožní pravidelnou kontrolu nad Vaším tělem a zdravím.Povede Vás k neustálému zlepšování se. Stane se Vaší motivací při naplňování Vašich osobních cílů.

Diagnostika těla