Logo fit2b
Logo fit2b

Aerobik

Aerobik 

Čtvrtek: začátečníci (4 - 7 let) 15:30 - 16:30 

Cena kurzu: 1 500 Kč / 19 lekcí

Kurz od 20. 9. 2018 do 31. 1. 2019

 

Čtvrtek: pokročilí (4 - 8 let) 16:30 - 18:00 

Cena kurzu: 2 090 Kč / 19 lekcí

Kurz od 20. 9. 2018 do 31. 1. 2019

 

Popis:

Cvičení je určené pro předškolní a mladší školní děti ve věku od 4 do 7 let. Vhodné zejména pro holčičky.
Ideální období pro každé dítě, kdy se může výrazně rozvíjet po pohybové a osobnostní stránce. Děti se v tomto období osamostatňují, hledí si kamarády a učí se spolupracovat, vytváří se jejich osobnost.
Cvičení je zaměřené zejména na všestranný pohybový rozvoj, vše probíhá hravou a soutěživou formou pro kladné utváření vztahu k sportu a pohybu. Základem je všestranná pohybová průprava se základy gymnastiky, baletu, tanečků, akrobacie a prokládané základními prvky z aerobiku.
Dětský Aerobik se zaměřuje také na nenásilné zlepšování pohybových schopností, zejména na rozvoj koordinace, kondice a flexibility. Děti se naučí ovládat své tělo, rozvíjet hudební cítění a pohybovou všestrannost, kterou pak můžou uplatnit následně při sportovním aerobiku nebo při jiné jakékoliv sportovní aktivitě.
Vše v závislosti jejich věku a pohybových možností. Zařazení do skupiny pokročilejších je na dohodnutí s lektorkou. 

Pozn.: Kurzy neprobíhají během vánočních prázdnin od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019

 

 

Aerobik