Funkční trénink

Moderní cvičebný program zaměřen na komplexní zapojení maximálního počtu svalových skupin. Cvičí se nejen s vlastní vahou těla ale i s využitím různých pomůcek včetně závěsných systémů TRX, balančních pomůcek BOSU, či klouzavých podložek Fit Slide a jinými cvičebnými pomůckami. Důraz je kladen na rozvoj tělesné síly, rozvoje tělesné zdatnosti, balancu, obratnosti a dynamiky se zaměřením na core – celý stabilizační systém těla, který je pro zdravé sportování nejdůležitější.  Cviky se provádějí rychleji, dynamicky a s menší zátěží nebo úplně bez zátěže posilující celkovou fyzickou zdatnost.

Lekce je určená pro všechny věkové kategorie, každý může cvičit s jinou zátěží nebo intenzitou. Nezáleží na pohlaví, věku nebo sportovních dovednostech.

Funkční trénink

Lektoři Funkčního tréninku