Sportovní H.E.A.T.

Většina lekce se jde ve spalovacím tempu. Do této lekce se může zařadit již více kopců (rychlý, pomalý), technika power walking nebo flat. Při této lekci můžete více tzv: "vypustit duši" a dostat ze sebe, co nejvíce, když vám to lekce a tělo dovolí. Přesto i tady platí: dýchání pod kontrolou, dodržování pitného režimu (vypitá celá sportovní láhev, kterou si klientka/klient na lekci přinesou) a kdykoliv si klientka/kleint určuje způsob chůze, dle kondice a dle pocitu, jak se zrovna cítí.